Language

Dades Generals

  • Localització: C/Valencia, 231. Barcelona
  • Promotor: ACM - Associació Catalana Municipis
  • Autor de l’obra: Meritxell Inaraja i Genís
  • Data de finalizació: 2010
  • Pressupost: 720.465 €

Adeqüació oficines ACM

Reforma de les plantes 5ª i 6ª d’edifici d’oficines. L’obra consistia en l’enderroc i desmuntatge de les plantes superiors.

Posteriorment es van realitzar les distribucions interiors amb envans de placa de guix laminat i placa de fibra adherida. Pel que fa als tancaments limítrofs amb les edificacions veïnes, aquestes es van definir amb taulers Dm ignífug amb laminat metal·litzat de color blanc. El sostre consistia en un cel ras de guix laminat continu i pel que fa al paviment es va decantar per un parquet flotant de color blanc. El sistema de climatització es va solucionar amb el sistema per conductes amb reixes de impulsió. També es va realitzar la instal·lació elèctrica, instal·lació de telecomunicacions i d’evacuació.

Per tal de sectoritzar els diferents espais es va optar també per unes mampares amb vidre i la col·locació de portes corredisses sistema Klein.

Scroll to Top