Language

Dades Generals

  • Localització: Barcelona
  • Promotor: Col·legi Montserrat
  • Autor de l’obra: Alarcon & Matosas i associats
  • Data de finalizació: 2013
  • Pressupost: 7.068.196 €

Ampliació i reforma Col·legi Montserrat

Adequació de centre docent, amb quatre fases diferenciades:

1. Per una banda construcció d’un nou edifici de planta triangular de dues plantes sota rasant i tres sobre rasant, que allotjarà aparcament, sala d’actes, aules i altres serveis de l’escola.

2. D’altre banda ampliació de l’edifici existent amb la remunta d’una nova planta sobre la coberta.

3. Remodelació complerta de les plantes quarta i cinquena de l’edifici actual

4. Urbanització dels espais exteriors i entorn de l’escola.
Scroll to Top