Language

Dades Generals

  • Localització: Hostalets de Pierola, Barcelona
  • Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
  • Autor de l’obra: Arantxa Mogilnicki
  • Data de finalizació: 2011
  • Pressupost: 1.788.987€

Centre Paleontològic a Hostalets de Pierola

L'actuació va consistir en la rehabilitació i adequació del conjunt arquitectònic de Can Roviralta per a ubicar nous usos:

- Centre Paleontològic, distribuït en dos espais principals, les dependències tècniques es situen a la planta semisoterrani, mentre que la zona expositiva a les naus de l'antic Celler. 

- Alberg Rural, repartit entre la planta baixa i la planta pis de la Masia. 

Dins de les tasques executades cal destacar el reforç estructural i construcció de nous forjats, execució de noves cobertes, respectant l'acabat de teula àrab a la zona de la Masia, restauració de la façana col·locant l'aïllament tèrmic corresponent, així com l'execució de tots els acabats i instal·lacions interiors, recuperant en molts casos elements existents a l'edifici original. 

Scroll to Top