Language

Dades Generals

  • Localització: Placeta del Pi, 2, Barcelona.
  • Promotor: Foment Ciutat Vella
  • Autor de l’obra: Tallers 9s Arquitectes
  • Data de finalizació: Març 2010
  • Pressupost: 2.452.806 €

Edifici equipaments, Placeta del Pi, Barcelona

Reforma d’ un edifici del segle XIX, format per planta baixa i cinc plantes superiors, en un solar de 260 m2 per utilitzar com a Ludoteca a planta baixa i servei de Recursos Educatius  a les plantes superiors.

L’obra consisteix en l’ enderroc del edifici conservant fins la 1ª crugia de façana i edificant quatre plantes noves al interior.  La zona conservada es rehabilita interiorment  adaptant-lo a la nova construcció, i rehabilitant la façana.

Scroll to Top