Language

Dades Generals

  • Localització: Lleida
  • Promotor: Infraestructures.cat
  • Autor de l’obra: Mestura Arquitectes
  • Data de finalizació: 2012
  • Pressupost: 6.933.225€

IE La Mitjana, Lleida.

El nou I.E. La Mitjana de dues línies té una superfície construïda de 6.362.01m2, implantat en el solar en forma de U. L'edifici ocupa el lloc que anteriorment ho feia el IES La Mitjana, i durant l'execució de les obres en cap cas es va aturar l'activitat habitual del centre. 

Com a sistema constructiu cal destacar l'estructura prefabricada de formigó, utilitzant el sistema Deltabeam d'Hormipresa, així com els tancaments prefabricats del mateix material. 

La resta d'acabats i instal·lacions s'ajusten als requeriments establerts pel Departament d'Ensenyament. 

Scroll to Top