Language

Dades Generals

  • Localització: Vilassar de Mar
  • Autor de l’obra: Tusell Arquitectura, SLP
  • Data de finalizació: Octubre 2013
  • Pressupost: 13.639.395 €

Mercat municipal i altres equipaments a Vilassar de Mar

Construcció d’un edifici multifuncional on es conjuguen diferents usos: aparcament públic, mercat i zona comercial, edifici administratiu, oficines i residencial. A més, els treballs es completen amb la urbanització de l’entorn proper a les edificacions.

Les obres a realitzar ocupen una cèntrica illa completa de la població de Vilassar de Mar, delimitada pels carrers Narcís Monturiol, avinguda Montevideo, carrer Picasso  i carrer Mossèn Joan Rebull.

Com a peculiaritats del procés constructiu cal destacar que dins del complex hi ha previstos dos edificis de vivendes connectats per un aparcament comú. El projecte preveu la construcció completa de l’edifici paral·lel al carrer Narcís Monturiol, mentre que només inclou la construcció parcial de l’altre. És a dir, la major part de l’edifici residencial paral·lel al carrer Picasso pertany a un promotor privat.

L’àmbit d’actuació contempla una superfície total construïda de 14.971,79 m2.

Scroll to Top