Language

Dades Generals

  • Localització: Pl. Ramon Calsina, s/n. Barcelona
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Autor de l’obra: Antoni Vilanova
  • Data de finalizació: Febrer 2014
  • Pressupost: 131.200 €

Torre de les Aigües del Besòs, Barcelona

Fase final de tot un seguit d’intervencions que ha rebut la torre de les aigües del Besòs per tal de poder obrir-se al públic i rebre visites. L’actuació contempla tota una sèrie de treballs d'adequació interior: il·luminació de l’escala interior mitjançant tires de leds, llumeneres d’emergència, col·locació de malles metàl·liques trenades a les baranes de protecció, subministrament i col·locació de la senyalètica. També s’inclou el subministrament i col·locació de mobiliari de disseny per la zona del terrat-mirador.

Scroll to Top